13.2.23

* Twee onvoltooide series fotorealistische pasteltekeningena. Hansjes fietsen
Zo heet een serie pasteltekeningen die ik voornemens was te maken als meerjarenproject om de ontwikkeling van mijn dochter te volgen en vast te leggen, aan de hand van haar fietsen. Meer dan de eerste vijf heb ik nooit getekend, wel gefotografeerd. Tot hier de pasteltekeningen. Wat hierna volgt is slechts op dia's gefotografeerd en wacht nu al decennia totdat ik er eens iets mee ga doen. Er ontbreken nogal wat fietsen.


*
b. De Elementen in Scheveningen
Toen ik in 1991 terugkeerde in het westen van Nederland en de plekken herbezocht waar jeugdherinneringen aan kleefden, ontstond het plan om Scheveningen als uitgangspunt te nemen om "de elementen" uit te beelden.

De watertoren tekende ik twee keer, de tweede zelfs 244 cm hoog.


Ik stelde al tekenend vast dat in dit bakstenen beeld alle vier elementen al vertegenwoordigd zijn. Het steekt immers hoog de lucht in, is gemaakt door aardse klei met vuur te stoken tot bakstenen, en het staat ten dienste van de waterleiding van Den Haag.
Aarde (fietsen over de Pompstationsweg)Aarde (zandkastelen)

Lucht

Vuur

Ether, het 5e element (radarstation in de duinen)

Ether

Geen opmerkingen:

Een reactie posten